Zákon č. 398/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2020

Pôvodný predpis

27.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené