Zákon č. 375/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Platnosť od 18.11.2019
Účinnosť od 01.01.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené