Zákon č. 37/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 19.02.2019
Účinnosť od 19.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené