Oznámenie č. 345/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2019 č. 2/2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu

Platnosť od 29.10.2019
Účinnosť od 29.10.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.10.2019

Pôvodný predpis

29.10.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené