Nariadenie vlády č. 330/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu

Platnosť od 16.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2019

Pôvodný predpis

16.10.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené