Vyhláška č. 32/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Platnosť od 08.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019 do29.02.2020
Zrušený 27/2020 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 - 29.02.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.2019 - 29.02.2020

Pôvodný predpis

08.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené