Zákon č. 310/2019 Z. z.Zákon o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 15.10.2019
Účinnosť od 15.10.2019 do31.12.2019
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. II, čl. III, čl. IV a čl. VI bodov 2 až 14, 19, 21 až 24, 29 a 35, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 2. januára 2020.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené