Vyhláška č. 31/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov

Platnosť od 08.02.2019
Účinnosť od 15.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené