Zákon č. 30/2019 Z. z.Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 08.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019 do31.05.2019
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 4
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2019 okrem čl. II a IV až IX, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené