Zákon č. 298/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.10.2019
Účinnosť od 01.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené