Vyhláška č. 293/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

Platnosť od 02.10.2019
Účinnosť od 15.10.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené