Vyhláška č. 246/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

Platnosť od 06.08.2019
Účinnosť od 01.09.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2019

Pôvodný predpis

06.08.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené