Zákon č. 223/2019 Z. z.Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 22.07.2019
Účinnosť od 01.09.2019
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené