Zákon č. 215/2019 Z. z.Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené