Zákon č. 214/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 17.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.2019

Pôvodný predpis

17.07.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené