Oznámenie č. 195/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 08.07.2019
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2019. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené