Vyhláška č. 184/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú kritériá určenia zdravotnej klasifikácie na výkon funkcie spojenej s pridelením strelnej zbrane služobným úradom

Platnosť od 25.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.07.2019

Pôvodný predpis

25.06.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené