Nariadenie vlády č. 172/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Platnosť od 19.06.2019
Účinnosť od 01.07.2019 do30.06.2020
Zrušený 170/2020 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené