Nariadenie vlády č. 16/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 364/2010 Z. z.

Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 21.12.2019 (za 2 mesiace)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.12.2019

Všetky časové verzie

21.12.2019

Pôvodný predpis

11.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené