Zákon č. 136/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.05.2019
Účinnosť od 24.05.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.05.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

24.05.2019

Pôvodný predpis

24.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené