Zákon č. 126/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov

Platnosť od 14.05.2019
Účinnosť od 15.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.05.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.05.2019

Pôvodný predpis

14.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené