Vyhláška č. 123/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení vyhlášky č. 155/2013 Z. z.

Platnosť od 10.05.2019
Účinnosť od 01.09.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené