Vyhláška č. 108/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené