Vyhláška č. 108/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor oznámenia o výrobe destilátu

Platnosť od 24.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2019

Pôvodný predpis

24.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené