Zákon č. 87/2018 Z. z.Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2018 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 31.03.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2023 (za 4 roky)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I § 127 ods. 2 a 3, § 129, 131 a § 133 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2024 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2023 308/2018 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.04.2018 - 31.12.2018

Všetky časové verzie

01.04.2018

Pôvodný predpis

31.03.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené