Nariadenie vlády č. 72/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 15.03.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené