Zákon č. 68/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.03.2018
Účinnosť od 25.05.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené