Zákon č. 64/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 08.03.2018
Účinnosť od 01.05.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.05.2018

Pôvodný predpis

08.03.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené