Zákon č. 57/2018 Z. z.Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 221/2019 Z. z.)

Platnosť od 07.03.2018
Účinnosť od 01.12.2019 do31.12.2019
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené