Vyhláška č. 404/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín

Platnosť od 29.12.2018
Najbližšie účinné znenie 15.01.2019

404

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018,

ktorou sa ustanovuje zoznam viacročných nákladových skupín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. c) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2018 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Zoznam viacročných nákladových skupín je uvedený v prílohe.

§ 2

Zoznam viacročných nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2019 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2019.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2019.


Andrea Kalavská v. r.


Príloha k vyhláške č. 404/2018 Z. z.

ZOZNAM VIACROČNÝCH NÁKLADOVÝCH SKUPÍN

Číslo viacročnej
nákladovej skupiny
Podmienka na zaradenie poistenca do viacročnej nákladovej skupiny
1Poistenec, ktorý nespĺňa podmienky na zaradenie do žiadnej z druhej až ôsmej viacročnej nákladovej skupiny.
2Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť v ktoromkoľvek z posledných troch rokov patrí medzi 30 % najnákladnejších poistencov.
3Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 15 % najnákladnejších poistencov.
4Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 10 % najnákladnejších poistencov.
5Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 7 % najnákladnejších poistencov.
6Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 4 % najnákladnejších poistencov.
7Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 1,5 % najnákladnejších poistencov.
8Poistenec, ktorý podľa jeho nákladov na zdravotnú starostlivosť za posledné tri roky patrí medzi 0,5 % najnákladnejších poistencov.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.