Vyhláška č. 403/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 31.12.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

31.12.2018

Pôvodný predpis

29.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené