Vyhláška č. 403/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 31.12.2018

403

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 19. decembra 2018,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina poistencovPoistenci, za ktorých
platiteľom poistného nie je štát
Poistenci, za ktorých
platiteľom poistného je štát
xxIRŽ (i) *IRM (i) *IRŽ (i) **IRM (i) **
1.od 0 do dovŕšenia 1 roka

1,571,61
2.od 1 do 4 rokov

0,250,30
3.od 5 do 9 rokov

0,210,23
4.od 10 do 14 rokov

0,270,26
5.od 15 do 19 rokov0,160,140,300,22
6.od 20 do 24 rokov0,230,150,300,21
7.od 25 do 29 rokov0,310,170,490,34
8.od 30 do 34 rokov0,310,180,490,53
9.od 35 do 39 rokov0,280,200,440,65
10.od 40 do 44 rokov0,270,210,550,72
11.od 45 do 49 rokov0,290,240,810,87
12.od 50 do 54 rokov0,310,290,901,15
13.od 55 do 59 rokov0,350,320,931,27
14.od 60 do 64 rokov0,360,410,640,93
15.od 65 do 69 rokov0,460,580,711,00
16.od 70 do 74 rokov0,560,680,781,19
17.od 75 do 79 rokov0,510,510,901,34
18.od 80 rokov0,220,221,111,34

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika nákladov
1.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou1,71
2.CNSOchorenie mozgu a miechy2,56
3.COPChronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma1,01
4.DM1Diabetes typu I1,21
5.DMHDiabetes s hypertenziou0,34
6.HEMHemofília74,95
7.HIVHIV/AIDS4,80
8.HORHormonálna onkoliečba0,75
9.KVSSrdcové choroby0,54
10.ONKMalignity8,31
11.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia40,47
12.PARParkinsonova choroba0,73
13.RENRenálne zlyhanie17,79

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

§ 4

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2019 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

Číslo viacročnej nákladovej skupinyIndex rizika nákladov
10
20,32
30,88
41,27
51,84
63,01
75,57
814,96

§ 5

Ak poistenec spĺňa podmienky na zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika nákladov.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.


Andrea Kalavská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.