Nariadenie vlády č. 400/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené