Nariadenie vlády č. 400/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby

Platnosť od 29.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 493/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019 - 31.12.2019

Pôvodný predpis

29.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené