Vyhláška č. 396/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené