Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

388

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:


§ 1

(1) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 1.

(2) Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme odmeňovanému podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov patrí od 1. januára 2019 tarifný plat v sume platovej tarify podľa prílohy č. 2.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Peter Pellegrini v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)


Platové tarify

Platová triedaPracovná triedaPlatová tarifa
41612,50
2655,50
51678,50
2724
61759
2810,50
71828,50
2883,50
81927,50
2990
911 038,50
21 109

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.

OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL A VÝSKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ZAMESTNANCOV

Platový stupeňPočet rokov praxeStupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
67891011
10 až 1675786,50843,509029681045
22 až 3701817,50877938,501 006,501086
34 až 5729850911973,501 046,501 129
46 až 8755881943,501 008,501 084,501 169
59 až 11782912977,5010471 1221210
612 až 14808,50943,501 009,501 081,501 161,501252
715 až 17834,5097510451 118,5012001295
818 až 208611 005,501 076,501 15312401 336,50
921 až 23888,501 036,501 1121 19012771378
1024 až 279151 068,501 14512261 3161420
1128 až 31941,5010981 1791 261,501 3551 461,50
1232 až 359681 13112111 297,5013931 503,50
1336 až 399881 1541 235,50132414211 533,50
14od 409931 1601242133114281 541,50

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené