Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019 (za 2 mesiace)
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 Delená účinnosť
01.01.2019 - 31.12.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené