Nariadenie vlády č. 388/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

(v znení č. 338/2019 Z. z.)

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2020
Literatúra 3
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem § 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2020 338/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2019 - 31.12.2019

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené