Nariadenie vlády č. 386/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené