Zákon č. 385/2018 Z. z.Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do08.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené