Zákon č. 385/2018 Z. z.Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do08.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.2019 88/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2019 - 08.04.2019

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené