Zákon č. 370/2018 Z. z.Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019

Platnosť od 20.12.2018
Najbližšie účinné znenie 01.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené