Vyhláška č. 364/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené