Vyhláška č. 364/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

20.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené