Vyhláška č. 362/2018 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

Platnosť od 20.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 5
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené