Zákon č. 347/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 01.07.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené