Zákon č. 346/2018 Z. z.Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 10.12.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do30.09.2020 (za 7 mesiacov)
Literatúra 4
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené