Zákon č. 343/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Platnosť od 05.12.2018
Účinnosť od 05.12.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené