Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.2019

Pôvodný predpis

28.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené