Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

Platnosť od 28.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do29.02.2020
Literatúra 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené