Nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Platnosť od 06.11.2018
Účinnosť od 01.01.2019 do31.12.2019
Zrušený 324/2019 Z. z.
Literatúra 3

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené