Vyhláška č. 294/2018 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.

Platnosť od 22.10.2018
Účinnosť od 01.11.2018

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2018 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.11.2018

Pôvodný predpis

22.10.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené